Klaudia Błach Morysińska

Advocate, Tradeamrk and Patent Attorney, Partner

Specialties
Intellectual property, litigation, administrative proceedings

Telephone
+48 22 827 88 88
+48 22 826 88 22

BIOGRAPHY

She specialises in intellectual and industrial property law, copyright law, advertising law and the law against unfair competition. She provides legal assistance in both litigation and administrative matters related to IP issues.

She has extensive experience in proceedings in front of Polish courts and authorities, as well as in front of international bodies. She represents Polish and foreign entities in litigation, in proceedings in front of the Polish Patent Office, WIPO, EUIPO and in front of administrative courts. She has advised and represented global food and industrial corporations.

She graduated from the Catholic University of Lublin. She is qualified as an advocate, patent attorney and European trademark and design attorney. She holds a postgraduate degree in Intellectual Property Law from the University of Warsaw.

She has been listed in the WTR 1000, Chambers Europe, Legal500, IAM PATENT 100, IP STAR by MIP, WIPR Leaders rankings.

She is the author of numerous publications on industrial and intellectual property law. She delivers lectures on intellectual and industrial property law.

She acts as: Disciplinary Officer of the Polish Chamber of Patent Attorneys, PTMG and AIPPI (Board Member of AIPPI Poland, Vice Chair Design Committee), INTA, ECTA (Supervisory Board Member, Chair of Law Committee, EUIPO Link Committee), AIPLA (Vice Chair IP Practice in Eastern Europe and Central Asia).

QUALIFICATIONS

2008 – Tradeamrk and Patent Attorney

2009 – Advocate

LANGUAGES

Polish, English

SELECTED CASES

Leading manufacturer of medical equipment

Badanie due diligence działalności spółki i jej zasobów w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej. Przygotowanie planu działania w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej, a także doradztwo w zakresie zarządzania tą własnością. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków publicznych na prace B+R. Wsparcie prawne w zakresie prac badawczo-rozwojowych, w tym negocjowanie umów, poszukiwanie FTO, poszukiwanie patentów. Zgłaszanie znaków towarowych i ich ochrona.

Global healthcare provider

Doradztwo i stała obsługa w zakresie praw własności intelektualnej. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP, OHIM i WIPO. Odpowiedzialność za globalne portfolio znaków towarowych, pomoc w sprawach dotyczących naruszeń IP na całym świecie.

Global chemical company

Reprezentowanie z sukcesem w sprawie o unieważnienie znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP przeciwko jednej z wiodących polskich firm. Reprezentowanie z sukcesem w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami. Oczyszczenie polskiego rynku z bezprawnego używania znaków towarowych klienta.

Global retail Client

Reprezentowanie klienta w sprawach dotyczących znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji (w tym w postępowaniu o wydanie nakazu tymczasowego i postępowaniu z powództwa głównego) z sukcesem. Unieważnienie znaku towarowego naruszyciela przed Urzędem Patentowym RP i odzyskanie bezprawnie zarejestrowanych domen.

Global toy manufacturer

Doradztwo i stała obsługa w zakresie praw własności intelektualnej. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP, OHIM, WIPO oraz polskimi sądami. Pomoc w szeregu spraw sądowych dotyczących własności intelektualnej (znaki towarowe, prawa autorskie, nieuczciwa konkurencja) oraz w ich prowadzeniu.

Global manufacturer of beverages

Doradztwo i stała obsługa w zakresie praw własności intelektualnej. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP (zgłoszenia i ściganie) oraz polskimi sądami (spory IP).

Global manufacturer of confectionery

doradztwo i stała obsługa w zakresie praw własności intelektualnej. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP (zgłoszenia i ściganie) oraz sądami polskimi (IP litigation).

Global real estate company

Doradztwo i stała obsługa w zakresie praw własności intelektualnej. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP (zgłoszenia i zgłoszenia) oraz polskimi sądami (IP litigation). Codzienne doradztwo na rzecz grupy w sprawach związanych z IP i znakami towarowymi. Odpowiedzialny za szerokie portfolio znaków towarowych obejmujące najważniejsze centra handlowe w Polsce. Monitorowanie znaków towarowych, dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych, dbanie o przedłużanie ich ważności oraz zwalczanie naruszeń. Opiniowanie szerokiego zakresu spraw związanych z ochroną znaków towarowych.

RECOMMENDATIONS

 • Legal 500 2019
 • WTR 1000 2019-2022
 • IAM Patent 1000 2021-2022
 • Chambers Europe 2022
 • IP Star 2022 by MIP
 • WIPR Leaders 2022
 • The Trademark Lawyer 2022

ASSOCIATIONS

 • AIPPI: Co-Chair of Design Committee, Board Member of Polish AIPPI Group, member of Program Committee
 • ECTA: Supervisory Board Member, Chair of the Law Committee, Member of EUIPO-link Committee
 • INTA
 • PTMG
 • Warsaw Regional Bar Council
 • Polish Chamber of Patent Attorneys: Disciplinary Officer

PUBLICATIONS

 • Reklama produktów leczniczych w świetle ustawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej, Rzecznik Patentowy 1-2/2004/
 • Zasady swobodnego przepływu towarów i jej ograniczenia (ze szczególnym uwzględnieniem zakazu ograniczeń ilościowych i środków o podobnym skutku), Rzecznik Patentowy 3-4/2004.
 • Znaczenie orzeczeń Dassonville, Cassis i Keck dla zasady swobodnego przepływu towarów, Rzecznik Patentowy 3-4/2006.
 • Unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe – problemy intertemporalne, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ocena podobieństwa znaków krótkich, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Szczególna ochrona znaków renomowanych, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ochrona nazwy użytkownika internetu, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ochrona praw podmiotowych wynikających z rejestracji renomowanego znaku towarowego – wykazanie podobieństwa oznaczeń, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Oznaczenie numeryczne na okładce czasopisma krzyżówkowego jako 
 oznaczenie mogące wprowadzić w błąd, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji wzoru 
 przemysłowego, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Rozdział poświęcony Polsce, w: Getting the Deal Through. Licenses, 2009 
 (wspólnie z A. Gołębiowską).
 • Jest jeszcze czas na blokadę adresu internetowego, Rzeczpospolita 24.11.2011.
 • Dobre przygotowanie do sądowego sporu o patent, w: Doradca dla firm. Ochrona własności intelektualnej. DGP ekstra, 15.12.2012 (wspólnie z M. Darowską).
 • Zasady zatrzymania celnego w Polsce i na Ukrainie, Rzeczpospolita, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Rejestracja i ochrona znaków towarowych na Ukrainie, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Jak to jest z wzorami przemysłowymi na Ukrainie, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Design Rights. Functionality and Scope of Protection. Poland, Wolters Kluwer 2017 (rozdział dotyczący Polski, wspólnie z dr Lavinia Brancusi)
 • Letters of consent and the new opposition system in Poland, Trademark Lawyer, CTC Legal Media, May 2017, Issue 3/2017.
 • Design in Poland, The Trademark Lawyer, Issue 5/2017
 • Bad Faith trademarks in Poland, The Trademark Lawyer, Issue 3/2018 (wspólnie z Maciej Bugalski)
 • Joint liability for intellectual property infringement – Polish perspective, The Trademark Lawyer, Issue 5/2018
 • Genuine use of trademark. Poland, Wolter Kluwer 2018 (rozdział dotyczący Polski , współautor Bartosz Krakowiak)
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • gfdgfdgfdgdfgfd

gfdgfdgfdgdfgfd

aaafdgfdgfdgfdgfd