Paweł Poznański

Advocate

Specialties
Intellectual property law, industrial property law

Telefon
+48 22 827 88 88
+48 22 826 88 22

Biography

Paweł specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności prawie znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Paweł posiada doświadczenie w sprawach dotyczących uzyskiwania i egzekwowania praw własności intelektualnej i przemysłowej. Uczestniczy w sporach sądowych (cywilnych i karnych), w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, WIPO oraz sądami administracyjnymi. Ponadto, Paweł jest zaangażowany w sprawy domenowe przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Po ukończeniu studiów prawniczych w Polsce oraz studiów LLM z IP na Uniwersytecie w Alicante, wziął udział w stażu w ramach programu Pan European Seal w EUIPO. Następnie pracował w kancelariach prawnych, m. in specjalizujących się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Posiada uprawnienia adwokackie i jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Obecnie jest studentem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauki prawne. Temat jego pracy badawczej to „Model konsumenta w prawie znaków towarowych”. Członek AIPPI Polska, sekretarz Sekcji Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członek WIPO ADR Young.

QUALIFICATIONS

2023 – Adwokat

LANGUAGES

Polish, English, Spanish

Aassociations

  • AIPPI
  • Izba Adwokacka w Warszawie: Sekcja Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (Sekretarz Sekcji)

Publications

Unregistered designs, Brexit, COVID-19 – unobvious trio that has a lot in common, Fashion industry copes with Covid-19 : a legal, technological and sociological reflection, 2021, s. 170-179.

Wpływ rozwoju Internetu i mediów społecznościowych na model przeciętnego konsumenta, Kwartalnik UPRP, numer 1/52/2022, s. 24-30.

Legal aspects of green-branding, Eastern European Journal of Transnational Relations, Vol. 6, No. 2, 2022, s. 57-69 (wspólnie z M. Rutkowską-Sową).

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • gfdgfdgfdgdfgfd

gfdgfdgfdgdfgfd

aaafdgfdgfdgfdgfd