Wydarzenia

Paweł Poznański moderatorem 25 spotkania Meet(IP)ing.

Paweł Poznański moderatorem 25 spotkania Meet(IP)ing.

Dnia 9 grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu comiesięcznych spotkań poznańskich prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej.

To spotkanie było szczególne dla Pawła Poznańskiego z Zaborski, Morysiński Adwokacka spółka partnerska, który moderował wydarzenie, na którym wystąpiła trójka zaproszonych przez niego prelegentów. Dyskusja dotyczyła aktualnych zagadnień z zakresu własności intelektualnej, w tym   prawa autorskich do dokumentacji projektowej w procesach inwestycyjnych, cloud gamingu oraz ochrony prawa własności intelektualnej.

Wszystkie prezentacje były bardzo interesujące, a po każdej prezentacji uczestnicy zadali wiele pytań do prelegentów.