Wydarzenia

Polski urząd IP uruchamia narzędzie do weryfikacji autentyczności w walce z oszustami

Polski urząd IP uruchamia narzędzie do weryfikacji autentyczności w walce z oszustami

Wprowadzające w błąd faktury dotyczące zgłoszeń lub rejestracji znaków towarowych stanowią duży problemem zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Od 1 grudnia 2021 r. Urząd Patentowy RP uruchamia narzędzie do weryfikacji autentyczności w walce z oszustami.

Urząd Patentowy RP uruchomił nową funkcjonalność, która umożliwia weryfikowanie autentyczności wysyłanej przez Urząd korespondencji. Celem wdrożenia rozwiązania jest zwiększenie zaufania do autentyczności otrzymywanej z Urzędu korespondencji. Od 1 grudnia 2021 roku potwierdzenia zgłoszenia i decyzje o udzieleniu prawa wyłącznego (decyzje warunkowe) będą opatrzone kodem QR oraz informacją jak dokonać weryfikacji autentyczności wysłanej korespondencji.

Czytaj więcej.