Adwokat dr Marcin Zaborski — partner

Adwokat dr Marcin Zaborski — partner

Adwokat dr Marcin Zaborski — partner

Współzałożyciel i partner w kancelarii Zaborski, Morysiński Adwokacka Spółka Partnerska.

Kieruje zespołem sporów. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów cywilnych oraz gospodarczych. Ma ponadto wieloletnie doświadczenie jako obrońca w sprawach karnych i karno-gospodarczych. Reprezentuje Klientów również w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W swojej praktyce adwokackiej bronił w największych procesach karnych i karno-gospodarczych jakie miały miejsce w Polsce po roku 1989. Reprezentował w licznych sporach polskie i zagraniczne podmioty w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Swoje doświadczenie wykorzystuje jako doradca w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1994 r. jest związany z tym Wydziałem, w tym jako asystent i adiunkt.

Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych. Wykładał także w prywatnych szkołach wyższych. W latach 1994–1998 odbył aplikację adwokacką w Kancelarii adwokat dr. Zdzisława Krzemińskiego – nestora Adwokatury Polskiej, jednego z najwybitniejszych znawców tematyki prawa rodzinnego i cywilnego w Polsce.

Od 1999 r. wykonuje praktykę adwokacką.

Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

W 2010 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, która przeprowadziła egzamin adwokacki w Warszawie.

  • Reprezentował Klientów w wygranych sporach z zakresu ochrony dóbr osobistych przeciwko najpoczytniejszym dziennikom oraz stacjom telewizyjnym.
  • Reprezentował Klientów pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych, w tym w wygranych sporach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń o wartości przekraczającej milion złotych.
  • Bronił Klientów w największych procesach karnych z udziałem przestępczości zorganizowanej.
  • Bronił Klienta w największym procesie karno-gospodarczym w historii polskiego sądownictwa po roku 1989.
  • Reprezentował w sprawach cywilnych i karnych grupę osób pokrzywdzonych przez nieuczciwych developerów.