Adwokat Kamila Podwapińska

Adwokat Kamila Podwapińska

Adwokat Kamila Podwapińska

Od ponad 10 lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych, prawie handlowym i cywilnym, z uwzględnieniem prawa kontraktowego.

Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu zarówno wykonawców jak i zamawiających w postępowaniach przetargowych, w tym również w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi.

Zainteresowania Kamili skupiają się na projektach związanych z infrastrukturą, kulturą, usługami finansowymi, medycyną i farmacją. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzi wykłady z zakresu prawa zamówień publicznych.