Adwokat Łukasz Morysiński — partner

Adwokat Łukasz Morysiński — partner

Adwokat Łukasz Morysiński — partner

Współzałożyciel i partner w kancelarii Zaborski, Morysiński Adwokacka Spółka Partnerska. Kieruje zespołem prawa gospodarczego i prawa pracy.

Specjalizuje się ponadto w prowadzeniu procesów odszkodowawczych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy oraz prawa spółek handlowych.

Wszechstronne doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia licznych procesów sądowych pozwala na kompleksowe doradztwo prawne podmiotom gospodarczym z różnych sektorów rynku.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2001 r. odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Aplikację adwokacką odbył w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

  • Reprezentował Klienta w wygranym sporze z prawa pracy przeciwko spółce sektora energetycznego dotyczącej odprawy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę o wartości przedmiotu sporu w wysokości 500 tyś złotych.
  • Reprezentował Klienta pokrzywdzonego w wypadku komunikacyjnym w wygranym sporze przeciwko zakładowi ubezpieczeń o wartości przekraczającej milion złotych.
  • Prowadził i koordynował transakcję sprzedaży grupy kapitałowej o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 100 mln. złotych.
  • Prowadził i koordynował proces przejęcia akcji w spółce akcyjnej z branży bankowej.
  • Uczestniczył w due dilligence związanym z wprowadzeniem spółki należącej do holdingu sektora telekomunikacyjnego na giełdę poza granicami kraju o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 250 mln Euro.
  • Doradzał między innymi podmiotom gospodarczym w procesach inwestycyjnych związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych począwszy od procesu obrotu nieruchomością, doradztwie przy finansowaniu projektów w tym obsłudze pozyskiwania środków unijnych jak również na całościowej obsłudze prawnej realizacji projektu.
  • Doradzał podmiotowi z kapitałem zagranicznym z branży energetycznej w postępowaniu przetargowym w trybie zamówień publicznych o wartości 300 mln. złotych.