Wydarzenia

Zakończenie kolejnej edycji studiów podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego „Prawo w biznesie nowych technologii”

Zakończenie kolejnej edycji studiów podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego „Prawo w biznesie nowych technologii”

W czerwcu zakończyła się kolejna edycja studiów podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego „Prawo w biznesie nowych technologii”.

Klaudia Błach-Morysińska z kancelarii Zaborski, Morysiński była jednym z wykładowców tego ciekawego kierunku.

Studia podyplomowe „Prawo w biznesie nowych technologii” otrzymały certyfikat i znak jakości „Studia z przyszłością 2019” oraz uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider jakości kształcenia”.  Podziękowania dla Uczelni za zaproszenie Klaudii Błach Mokrosińskiej do tego projektu oraz świetnej grupie za aktywny udział w zajęciach.