Audyt praw własności intelektualnej

Audyt praw własności intelektualnej

 • 23 marca 2017
 • RABP
 • Możliwość komentowania Audyt praw własności intelektualnej została wyłączona

przeprowadzanie audytów własności intelektualnej i przygotowywanie opinii zawierającej analizę stanu własności intelektualnej firmy doradztwo w tworzeniu i rozwijaniu strategii ochrony praw własności intelektualnej firmy

Przedłużenia ochrony i zmiany w rejestrach

Przedłużenia ochrony i zmiany w rejestrach

 • 23 marca 2017
 • RABP
 • Możliwość komentowania Przedłużenia ochrony i zmiany w rejestrach została wyłączona

Zajmujemy się monitorowaniem terminów i wnoszeniem opłat okresowych z tytułu utrzymania w mocy praw własności przemysłowej w kraju i za granicą. Składamy wnioski o zmianę w rejestrach. Nasze usługi obejmują m.in. przygotowywanie i składanie wniosków o zmianę wpisów w rejestrach…

Badania

Badania

 • 23 marca 2017
 • RABP
 • Możliwość komentowania Badania została wyłączona

Prowadzimy poszukiwania w bazach znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów w celu zaproponowania naszym klientom optymalnej ochrony ich praw oraz zabezpieczenia ich przed naruszeniem praw osób trzecich. Nasze usługi obejmują m.in. badania zdolności rejestrowej znaku towarowego w bazach znaków krajowych,…

Umowy, licencje, opinie

Umowy, licencje, opinie

 • 23 marca 2017
 • RABP
 • Możliwość komentowania Umowy, licencje, opinie została wyłączona

Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania umów i opinii, których przedmiotem są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, domeny internetowe i prawa autorskie. Nasze usługi obejmują m.in. przygotowywanie umów licencyjnych, przygotowywanie umów przeniesienia praw własności intelektualnej, przygotowywanie opinii prawnych i…

Zatrzymania celne

Zatrzymania celne

 • 23 marca 2017
 • RABP
 • Możliwość komentowania Zatrzymania celne została wyłączona

Pomagamy w zakresie ochrony praw wyłącznych na granicy. Nasze usługi obejmują m.in.: prowadzenie spraw zatrzymań celnych w sprawach własności intelektualnej przygotowywanie i składanie do Izby Celnej wniosków o ochronę celną oraz o jej przedłużenie sporządzanie listów ostrzegawczych wobec naruszycieli przygotowywanie…

Prawo autorskie

Prawo autorskie

 • 23 marca 2017
 • RABP
 • Możliwość komentowania Prawo autorskie została wyłączona

doradztwo w sprawach ochrony praw autorskich przygotowywanie opinii prawnych, umów i ugód reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o naruszenie praw autorskich współpraca z portalami aukcyjnymi i organami ścigania

Domeny internetowe

Domeny internetowe

 • 23 marca 2017
 • RABP
 • Możliwość komentowania Domeny internetowe została wyłączona

Doradzamy we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących domen internetowych. Nasze usługi obejmują m.in.: rejestracja domen internetowych, odnowienia rejestracji, monitorowanie terminów, wnoszenie opłat prowadzenie mediacji, postępowania arbitrażowe prowadzenie negocjacji, zawieranie ugód reprezentowanie klientów w sprawach domen internetowych przed sądem polubownym lub przed…

Wynalazki i wzory użytkowe

Wynalazki i wzory użytkowe

 • 23 marca 2017
 • RABP
 • Możliwość komentowania Wynalazki i wzory użytkowe została wyłączona

Pomagamy we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych. Przed zgłoszeniem przeprowadzamy badania czystości patentowej i doradzamy strategię ochrony. Przygotowujemy zgłoszenia i reprezentujemy w postępowaniach zgłoszeniowych. Po uzyskaniu decyzji dbamy o utrzymywanie praw w mocy. Nasze usługi obejmują…

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • 23 marca 2017
 • RABP
 • Możliwość komentowania Zwalczanie nieuczciwej konkurencji została wyłączona

Pomagamy we wszelkich sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Nasze usługi obejmują m.in.: doradztwo w zakresie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji przygotowywanie pism przedprocesowych i odpowiedzi na listy ostrzegawcze prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód opracowanie opinii prawnych z zakresu zwalczania…

Spory sądowe i arbitraż

Spory sądowe i arbitraż

 • 23 marca 2017
 • RABP
 • Możliwość komentowania Spory sądowe i arbitraż została wyłączona

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi we wszystkich sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej oraz w sprawach nieuczciwej konkurencji. Nasze usługi obejmują m.in.: przygotowywanie listów ostrzegawczych oraz odpowiedzi na otrzymane listy ostrzegawcze prowadzenie negocjacji, mediacji…

Page 1 of 2: 1 2