Rzecznik patentowy Maciej Bugalski

Rzecznik patentowy Maciej Bugalski

Rzecznik patentowy Maciej Bugalski

Rzecznik patentowy oraz European Trade Mark and Design Attorney.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na UW.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej w Departamencie Ochrony Własności Intelektualnej, w Urzędzie Patentowym RP, gdzie pracował jako asesor w Departamencie Znaków Towarowych, następnie w firmie Nestlé Polska S.A., gdzie był odpowiedzialny za ochronę praw własności intelektualnej spółek z Grupy Nestlé w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz we własnej kancelarii patentowej.

Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.