Klaudia Błach Morysińska

Adwokat, rzecznik patentowy, partner

Specjalizacje
Własności Intelektualna, spory sądowe, postępowania administracyjne

Telefon
+48 22 827 88 88
+48 22 826 88 22

Biografia

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie autorskim, prawie reklamy oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Świadczy pomoc prawną zarówno w sprawach sądowych, jak i administracyjnych związanych z zagadnieniami IP.

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach przed sądami i urzędami polskimi, jak również przed organami międzynarodowymi. Reprezentuje polskie i zagraniczne podmioty w sporach sądowych, w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, WIPO, EUIPO oraz przed sądami administracyjnymi. Doradzała i reprezentowała światowe koncerny z branży spożywczej oraz przemysłowej.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiada uprawnienia adwokackie, rzecznika patentowego oraz europejskiego rzecznika do spraw znaków towarowych i wzorów. Ukończyła podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżniana w rankingach WTR 1000, Chambers Europe, Legal500, IAM PATENT 100, IP STAR by MIP, WIPR Leaders.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Prowadzi wykłady z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, PTMG oraz AIPPI (Członek Zarządu AIPPI Polska,  Vice Chair Design Commitee), INTA, ECTA (Supervisory Board Memebr, Chair of Law Committee, EUIPO Link Committee), AIPLA (Vice Chari IP Practice in Eastern Europe and Central Asia).

Uprawnienia

2008 – Rzecznik Patentowy

2009 – Adwokat

Języki

Polski, angielski

Wybrane sprawy

Wiodący producent sprzętu medycznego

Badanie due diligence działalności spółki i jej zasobów w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej. Przygotowanie planu działania w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej, a także doradztwo w zakresie zarządzania tą własnością. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków publicznych na prace B+R. Wsparcie prawne w zakresie prac badawczo-rozwojowych, w tym negocjowanie umów, poszukiwanie FTO, poszukiwanie patentów. Zgłaszanie znaków towarowych i ich ochrona.

Globalny dostawca usług medycznych

Doradztwo i stała obsługa w zakresie praw własności intelektualnej. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP, OHIM i WIPO. Odpowiedzialność za globalne portfolio znaków towarowych, pomoc w sprawach dotyczących naruszeń IP na całym świecie.

Globalna firma chemiczna

Reprezentowanie z sukcesem w sprawie o unieważnienie znaku towarowego przed Urzędem Patentowym RP przeciwko jednej z wiodących polskich firm. Reprezentowanie z sukcesem w postępowaniach sądowych przed polskimi sądami. Oczyszczenie polskiego rynku z bezprawnego używania znaków towarowych klienta.

Globalny klient z branży handlu detalicznego

Reprezentowanie klienta w sprawach dotyczących znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji (w tym w postępowaniu o wydanie nakazu tymczasowego i postępowaniu z powództwa głównego) z sukcesem. Unieważnienie znaku towarowego naruszyciela przed Urzędem Patentowym RP i odzyskanie bezprawnie zarejestrowanych domen.

Globalny producent zabawek

Doradztwo i stała obsługa w zakresie praw własności intelektualnej. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP, OHIM, WIPO oraz polskimi sądami. Pomoc w szeregu spraw sądowych dotyczących własności intelektualnej (znaki towarowe, prawa autorskie, nieuczciwa konkurencja) oraz w ich prowadzeniu.

Globalny producent napojów

Doradztwo i stała obsługa w zakresie praw własności intelektualnej. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP (zgłoszenia i ściganie) oraz polskimi sądami (spory IP).

Globalny producent słodyczy

doradztwo i stała obsługa w zakresie praw własności intelektualnej. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP (zgłoszenia i ściganie) oraz sądami polskimi (IP litigation).

Globalna firma z branży nieruchomości

Doradztwo i stała obsługa w zakresie praw własności intelektualnej. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP (zgłoszenia i zgłoszenia) oraz polskimi sądami (IP litigation). Codzienne doradztwo na rzecz grupy w sprawach związanych z IP i znakami towarowymi. Odpowiedzialny za szerokie portfolio znaków towarowych obejmujące najważniejsze centra handlowe w Polsce. Monitorowanie znaków towarowych, dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych, dbanie o przedłużanie ich ważności oraz zwalczanie naruszeń. Opiniowanie szerokiego zakresu spraw związanych z ochroną znaków towarowych.

Rekomendacje

 • Legal 500 2019
 • WTR 1000 2019-2022
 • IAM Patent 1000 2021-2022
 • Chambers Europe 2022
 • IP Star 2022 by MIP
 • WIPR Leaders 2022
 • The Trademark Lawyer 2022

Stowarzyszenia

 • AIPPI: Co-Chair of Design Committee, Board Member of Polish AIPPI Group, member of Program Committee
 • ECTA: Supervisory Board Member, Chair of the Law Committee, Member of EUIPO-link Committee
 • INTA
 • PTMG
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych: Rzecznik Dyscyplinarny

Publikacje

 • Reklama produktów leczniczych w świetle ustawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej, Rzecznik Patentowy 1-2/2004/
 • Zasady swobodnego przepływu towarów i jej ograniczenia (ze szczególnym uwzględnieniem zakazu ograniczeń ilościowych i środków o podobnym skutku), Rzecznik Patentowy 3-4/2004.
 • Znaczenie orzeczeń Dassonville, Cassis i Keck dla zasady swobodnego przepływu towarów, Rzecznik Patentowy 3-4/2006.
 • Unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe – problemy intertemporalne, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ocena podobieństwa znaków krótkich, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Szczególna ochrona znaków renomowanych, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ochrona nazwy użytkownika internetu, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ochrona praw podmiotowych wynikających z rejestracji renomowanego znaku towarowego – wykazanie podobieństwa oznaczeń, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Oznaczenie numeryczne na okładce czasopisma krzyżówkowego jako 
 oznaczenie mogące wprowadzić w błąd, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji wzoru 
 przemysłowego, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Rozdział poświęcony Polsce, w: Getting the Deal Through. Licenses, 2009 
 (wspólnie z A. Gołębiowską).
 • Jest jeszcze czas na blokadę adresu internetowego, Rzeczpospolita 24.11.2011.
 • Dobre przygotowanie do sądowego sporu o patent, w: Doradca dla firm. Ochrona własności intelektualnej. DGP ekstra, 15.12.2012 (wspólnie z M. Darowską).
 • Zasady zatrzymania celnego w Polsce i na Ukrainie, Rzeczpospolita, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Rejestracja i ochrona znaków towarowych na Ukrainie, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Jak to jest z wzorami przemysłowymi na Ukrainie, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Design Rights. Functionality and Scope of Protection. Poland, Wolters Kluwer 2017 (rozdział dotyczący Polski, wspólnie z dr Lavinia Brancusi)
 • Letters of consent and the new opposition system in Poland, Trademark Lawyer, CTC Legal Media, May 2017, Issue 3/2017.
 • Design in Poland, The Trademark Lawyer, Issue 5/2017
 • Bad Faith trademarks in Poland, The Trademark Lawyer, Issue 3/2018 (wspólnie z Maciej Bugalski)
 • Joint liability for intellectual property infringement – Polish perspective, The Trademark Lawyer, Issue 5/2018
 • Genuine use of trademark. Poland, Wolter Kluwer 2018 (rozdział dotyczący Polski , współautor Bartosz Krakowiak)
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
AkceptujęPrivacy Settings

GDPR

 • gfdgfdgfdgdfgfd

gfdgfdgfdgdfgfd

aaafdgfdgfdgfdgfd