Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

Bieżąca obsługa prawna

Przygotowujemy i opiniujemy umowy niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej, analizujemy treść przedstawionych nam umów, jak również prowadzimy procesy negocjacyjne. Współpracujemy z działami handlowymi, zakupowymi, finansowymi oraz kadrami pomagając w realizacji codziennych zadań.

Nasi Klienci cenią sobie nasze doradztwo, które z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam w pełni odpowiedzieć na potrzeby Klienta. Prawnik w obecnych czasach doradzający w biznesie musi rozumieć potrzeby Klienta, znać doskonale Jego biznes i tylko wtedy porada prawna czy negocjacje będą w pełni wartościowe. 

Nasi najwięksi Klienci wydają dziennie miliony Euro lub sprzedają usługi lub towary w takich kwotach i liczą, że zabezpieczymy w pełni ich interesy w wielu różnych obszarach działalności. Nasze kompleksowe doświadczenie i oparcie w zespole od lat ze sobą współpracującym pozwala nam zrealizować założone przez Klientów cele.  

Prowadzimy kompleksową windykację należności począwszy od fazy przedsądowej, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed sądami polubownymi. Prowadzimy liczne spory gospodarcze przed sądami powszechnymi.

Doradzamy i prowadzimy spory z zakresu prawa pracy. Doradztwo to obejmuje kompleksową pomoc działom HR w wszelkich sprawach związanych z zakresu prawa pracy.

Naszymi Klientami są średnie i duże przedsiębiorstwa z różnych branż, w tym zakłady produkcyjne, instytuty naukowe, agencje reklamowe, stowarzyszenia, spółki z branży IT, dealerzy samochodów rożnych marek, firmy z branży farmaceutycznej, producenci filmowi oraz szeroko rozumienie placówki służby zdrowia. 

Są to spółki polskie spółki handlowe jak również podmioty zagraniczne. Świadczymy usługi międzynarodowo i pracujemy w kooperacji z zagranicznymi kancelariami prawnymi.

Prawo spółek handlowych

Na stałe doradzamy naszym Klientom w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy zarejestrować działalności w formie np. spółek prawa handlowego, jak również zajmujemy się bieżąca obsługą prawną prowadzonych działalności. Prowadzimy również procesy przekształceniowe spółek i działalności gospodarczych. Przygotowujemy również  due dilligence przedsprzedażowe czy przekształceniowe spółek.

Świadczymy nasze usługi zarówno dla małych podmiotów (spółek rodzinnych) jak i koncernów międzynarodowych o strukturze holdingowej. Doradzamy w transakcjach związanych z łączeniem, podziałami i przekształceniami spółek prawa handlowego. Świadczymy pomoc prawną związaną z procesami zarówno podwyższenia jak i obniżenia kapitału zakładowego.

Doradzamy kompleksowo w sprawach dotyczących zmian właścicielskich w strukturach własnościowych spółek.

Wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów w sporach dotyczących kwestii podziału majątku przedsiębiorców np. w przypadku spółek cywilnych, w sporach dotyczących wyłączenia wspólnika, pozbawienia prawa reprezentacji i tym podobnych.

Na bieżąco pomagam naszym Klientom w rejestracjach zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, składaniu sprawozdań rocznych czy aktualizowania danych w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Reprezentujmy naszych Klientów, w szczególności tych zagranicznych, na Zgromadzeniach Wspólników jako pełnomocnicy dając tym samym rękojmie profesjonalnie załatwianych bieżących potrzeb właścicielskich. 

Pomagamy Zarządom i Radom Nadzorczym w codziennym procedowaniu w zgodzie z przepisami korporacyjnymi oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

Prawo Pracy

Prawnicy naszej kancelarii maja przeszło 20 letnie  doświadczenie w doradzaniu w sprawach prawa pracy zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Naszymi Klientami są korporacje zatrudniające kilka tysięcy pracowników przez co kontakty z działami HR są w zasadzie codzienne jak i mniejsze firmy gdzie doradzamy z takim samym zaangażowaniem ale w mniejszym zakresie.

Pomagamy kompleksowo działom HR we wszelkich sprawach dotyczycących szeroko rozumianego prawa pracy. Przygotowujemy i opiniujemy Regulaminy Pracy oraz Regulaminy Wynagradzania i Regulaminy Premiowania. 

Wiemy, że w prawie pracy musimy być w ciągłym kontakcie z naszymi Klientami, a relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem potrafią rozwijać się bardzo dynamicznie. Pomagamy na bieżąco działom HR przygotowywać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę tak aby w razie sporu sądowego obronić racje naszego Klienta w Sądzie. Z doświadczenia wiemy, że taka ścisła współpraca przynosi wymierne korzyści i minimalizuje ryzyko przegranego procesu sądowego.

Reprezentowaliśmy Klientów w wielu sprawach dotyczących zjawiska mobbingu zarówno w aspekcie prawa pracy jaki kwestia związanych z naruszeniem dóbr osobistych czy uporczywym łamaniem praw pracowniczych (tj. w aspekcie karnym takich zachowań). Szkolimy pracodawców i pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Przygotowujemy procedury antymobbingowe.

Pracujemy również ściśle ze służbami bhp naszych Klientów. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących wypadków przy pracy i ewentualnych sporach dotyczących tzw. ustalenia, że dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu sporów odszkodowawczych, w których podstawą roszczeń są przepisy kodeksu pracy jak i sprawach odszkodowawczych opartych na tzw. umowach społecznych.

Przygotowujemy dla działów HR wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kadr.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem i przez to  audytujemy działy HR i prowadzimy szkolenia z zakresu prawa pracy.

Spory sądowe

Skuteczne prowadzenie sporów sądowych, szczególnie w sprawach cywilnych, wymaga wiedzy, doświadczenia, przygotowania, strategii i sprytu. Prawnicy z naszej kancelarii zajmują się sporami od ponad 30 lat. Właściwie codziennie występujemy w sądzie w sprawach naszych Klientów. Mamy dużą wiedzę na ten temat i doskonałe przygotowanie praktyczne.

Na przestrzeni tych wszystkich lat wspólnej pracy prowadziliśmy bardzo różne spory z różnych zakresów prawa.

Pomagamy z powodzeniem naszym Klientom w dochodzeniu wszelkich roszczeń pieniężnych od osób fizycznych oraz prawnych (sprawy o zapłatę). Sprawy o zapłatę to w zasadzie większość sporów dla przedsiębiorców jakie prowadzimy. Prowadzimy kompleksowe postępowania windykacyjne, począwszy od negocjacji pozasądowych poprzez procedurę sądową, jak również zastępujemy naszych Klientów w postępowaniu egzekucyjnym. Dzięki dużemu doświadczeniu w tego rodzaju sprawach (przeprowadziliśmy kilka tysięcy sporów o zapłatę) spory prowadzone są sprawnie, a przez to jesteśmy wyjątkowo skuteczni. Nasze know – how prowadzenia sporów o zapłatę pozwoliło nam odzyskać w niedługim czasie dla naszych Klientów dziesiątki milionów złotych.

Reprezentujmy naszych Klientów w sporach odszkodowawczych. Szkoda i dochodzenie odszkodowania lub obrona przed procesem odszkodowawczym nierozerwalnie łączy się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prowadziliśmy wiele takich postępowań i mamy w tym zakresie duże doświadczenie. Spory te dotyczą różnych działalności naszych Klientów są czasami elementami sporów dotyczących własności intelektualnej, jakości produktów, kwestii związanych ze szkodą na osobie, szkodą związaną z zatrzymaniem linii produkcyjnej etc. Nasze doświadczenie w tych sporach pozwala nam również lepiej przygotować naszych Klientów na ewentualny spór. Opiniujemy i przygotowujemy umowy dla działów zakupów i działów handlowych bazując na  naszym doświadczeniu z sal sądowych.

Występowaliśmy w wielu sprawach dotyczących dóbr osobistych przeciwko najpoczytniejszym gazetom w Polsce. Wygrywaliśmy sprawy przeciwko stacjom telewizyjnym (tutaj nierzadko łączymy nasze doświadczenie z prawa karnego – spory te częstą dzieją się równolegle). Reprezentowaliśmy również wydawców oraz dziennikarzy, którzy prędzej czy później muszą się liczyć z tego rodzaju postępowaniami. Ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest obowiązek dbania o dobre imię firmy, dla której się pracuje, lub którą się zarządza.

Nasze doświadczenie w prowadzeniu sporów i znajomość konsekwencji prowadzenia wieloletniego sporu pozwala nam również bardzo często doprowadzać naszych Klientów do mediacji i zawierania ugód sądowych i pozasądowych.

Mamy również doświadczenie w prowadzeniu sporów w arbitrażu krajowym i międzynarodowym. Występowaliśmy w sporach zarówno w roli pełnomocników jak i arbitrów. Reprezentujmy naszych Klientów w sporach przed Sądami i Trybunałami Międzynarodowymi.

Sprawy karne

Adwokaci z naszej spółki byli miedzy innymi obrońcami w największych procesach karnych i karno-gospodarczych, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 r. (m. in. w tzw. sprawie afery FOZZ). Prowadzili także obrony w innych poważnych sprawach karnych, dotyczących także przestępczości zorganizowanej. Broniliśmy właściwie we wszystkich większych procesach z udziałem przestępczości zorganizowanej jakie odbywały się w ostatnich latach w Polsce.

W ostatnich latach specjalizujemy się w prowadzeniu spraw  tzw. białych koleżków.

Występujemy w sprawach karnych w charakterze obrońców, jak również w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych.

Świadczymy kompleksowe usługi począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, w tym odwoławcze, jak również w postępowaniu karnym wykonawczym.

Nasi prawnicy są doświadczonymi obrońcami ale również dzielą się swoją wiedzą prowadząc zajęcia dydaktyczne dla aplikantów adwokackich oraz egzaminując przyszłych adwokatów na egzaminie adwokackim.

Prawo nieruchomości

Mamy w swoim zespole prawników z przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem związanym z transakcjami na rynku nieruchomości, których doświadczenie swoje zdobywali w największych międzynarodowych kancelariach prawnych. Świadczymy dla naszych Klientów kompleksowe usługi takie jak:

  • analizy prawne (due diligence);
  • nabycie i sprzedaż nieruchomości (w formule share i asset deal, forward funding, sale and leaseback);
  • transakcje na rynku najmu instytucjonalnego (PRS);
  • ubezpieczenia transakcyjne (ubezpieczenie tytułu prawnego, ubezpieczenie oświadczeń i zapewnień);
  • umowy najmu obiektów komercyjnych, biurowych i logistycznych;
  • doradztwo podatkowe przy transakcjach nieruchomościowych (we współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi specjalizującymi się w projektach nieruchomościowych);
  • umowy związane z procesem inwestycyjnym, w tym kontrakty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy projekt management;
  • postępowania administracyjne, sądowe i arbitrażowe dotyczące nieruchomości.

Obsługa prawna filmowców

Specjaliści naszej kancelarii zajmują się kompleksową obsługą filmowców związaną z powstaniem filmu.

Praca z producentami filmowymi oraz artystami wymaga interdyscyplinarnego i doświadczonego zespołu prawników – specjalistów z różnych dziedzin prawa takich jak prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskiego, prawa cywilne oraz prawa handlowego.

Kompleksowa obsługa obejmuje wszelkie usługi prawne związane z produkcją filmową od założenia odpowiedniej działalności gospodarczej do przygotowania i negocjowania niezbędnych umów.

Pomagamy i doradzamy producentom filmowym w przygotowaniu i negocjowaniu niezbędnych umów z członkami ekipy filmowej tj. twórcami filmu, artystami wykonawcami, ekipą techniczną oraz koproducentami.

Pomagamy również artystom wykonawcom tj. między innymi aktorom, muzykom, wokalistom w przygotowaniu umów zabezpieczających ich interesy oraz w negocjacjach poprzedzających zawarcie umów z producentami filmowymi.

Od wielu lat prowadzimy również wykłady branżowe dla twórców filmowych obejmujące swą tematyką prawo autorskie i szeroko rozumiane prawo filmowe.

Transformacje przedsiębiorstw i doradztwo w przygotowaniu strategii rozwoju

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem dla przedsiębiorców w opracowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz planowaniem podatkowym. Oferujemy szeroki zakres usług doradczych dla zarówno dla małych przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze jak również dla całych grup kapitałowych. Pomagamy w opracowaniu strategii działania lub planu naprawy na wypadek nagłego pogorszenia sytuacji biznesowej, przy uwzględnieniu możliwie najszerszego wachlarza potencjalnych ryzyk.

 

Współpracujemy z ekspertami w dziedzinie prawa spółek handlowych, podatków oraz rozwiązań prawno-biznesowych, którzy mają za zadanie dostarczać Klientom najlepsze rozwiązania, w tym opracowanie i wdrożenie struktury korporacyjnej i podatkowej, planowanie dziedziczenia i sukcesji, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, a także reprezentację Klienta przed sądami i urzędami.

 

Działamy na zasadzie indywidualnego podejścia do Klientów i ich potrzeb biznesowych, a nasze usług mają charakter praktyczny, co umożliwia opracowanie strategii rozwoju dostosowanej do unikalnych potrzeb przedsiębiorstwa z uwzględnieniem panującej sytuacji geopolitycznej. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, nasze usługi są skuteczne i pozwalają naszym Klientom na osiągnięcie swoich celów biznesowych w sposób efektywny i zminimalizowanie ryzyka.

 

Oprócz doradztwa w kwestiach korporacyjno-podatkowych i strategii biznesowej, zapewniamy również wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań dla naszych Klientów. Współpracujemy z firmami, które specjalizują się w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz innych źródeł.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
AkceptujęPrivacy Settings

GDPR

  • gfdgfdgfdgdfgfd

gfdgfdgfdgdfgfd

aaafdgfdgfdgfdgfd